Kvalitní dřevěný nábytek za přijatelné ceny

Reklamační řád

25.05.2017 10:48
                                    Reklamační řád


JITONA a.s.


Wilsonova 222/3


392 01   Soběslav


JITONA a.s. poskytuje podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným obchodním nebo občanským zákoníkem.

Záruka se vztahuje na kvalitu a úplnost dodaného zboží dle záruční lhůty a začíná dnem převzetí zboží kupujícím.


V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného prodlení výrobek uvedl do stavu, odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího – buď výměnou výrobku nebo jeho opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Pokud je zboží zakoupeno v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, činí záruční doba 6 měsíců a tato je počítána dnem převzetí zboží kupujícím (Obchodní zákoník &627, odst.2).


Pokud je výrobek dodán přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat tento bezprostředně při jeho převzetí.  V případě, že je výrobek v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že výrobek vykazuje vady, vyhotoví s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. V takovém případě nese odpovědnost za způsobenou vadu během dopravy dopravce. Pozdější reklamace, způsobené vinou dopravce, i zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře,  je nutno co nejdříve písemně informovat prodávajícího.


Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodejce a je reklamováno v záruční lhůtě.


K tomuto účelu doloží doklad o koupi, dodací list, fakturu nebo potvrzený záruční list.


Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě potřebné k odbornému posouzení vady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.


Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady, které brání jeho funkčnosti.


Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nevhodným skladováním, nedodržením podmínek pro užívání, nešetrným zacházením, neodbornou manipulací, neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se také nevztahuje na závady, vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku (více v pokynech pro užívání) a závady vzniklé působením živlů.


Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku, způsobené jejich obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí například změna barvy, která může být způsobena atmosférickými vlivy  - oxidace. Toto je přirozeným jevem dřeva a nelze to posoudit jako vady výrobku, na kterou lze uplatnit reklamaci.


Záruka se také nevztahuje na zboží zakoupené přes e-shop, u něhož zákazník nemůže očekávat stejné vizuální provedení, jako je na produktovém listu.


Při reklamaci čalouněného nábytku, matrací a roštů se při posouzení postupuje dle návodu na použití nebo ošetření, který je přiložen u výrobku při jeho dodání.


Dále se posuzuje:


  • -  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to, vzhledem k povaze vady, neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen části výrobku, výměnu této části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

- Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě , nebo pro větší počet vad, výrobek řádně užívat

  • - Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


O vyřešení Vaší reklamace budete vyrozuměni (e-mailem nebo telefonicky).  Zboží z vyřízené reklamace vám bude předáno i s výsledky reklamace.


V případě provedení záruční opravy se záruka na výrobek (který byl předmětem opravy nebo výměny) prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zboží zákazník řádně užívat.

 

Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, uvede se tato skutečnost v reklamačním protokolu. V tomto případě si JITONA a.s. vyhrazuje právo účtovat reklamujícímu náklady, spojené s dopravou zboží, manipulaci a provedení posouzení.


S těmito musí souhlasit obě strany a musí být písemně potvrzeny.


Reklamaci uplatňujte přímo u prodejce, kde bylo zboží zakoupeno, popřípadě písemně prostřednictvím e-mailu na adrese reklamace@jitona.cz    nebo prostřednictvím poštovní služby.


Můžete využít tiskopis Reklamační list, kde jsou veškeré údaje a náležitosti, které slouží k popisu, evidenci a vyřízení reklamace.


Tento tiskopis lze získat na podnikové prodejně nebo na výše uvedené e-mailové adrese.


 Pokud není zboží předáno osobně a je zasíláno prodávajícímu (po oboustranné dohodě),  je nutno zásilku pojistit a dále budu k ceně za zboží připočteny náklady na dopravu dle aktuálního ceníku dané společnost.


Po uplynutí záruční doby pro daný výrobek zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této době uplatněny.


JITONA a.s. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


V Soběslavi dne 1.2.2017                                                                                              
Vyhledávání

Kontakt

Outlet JITONA E-SHOP Žďárského 184
Třebíč
67401
IČ: 18164439
T: 568 836 127
Tento server provozuje JITONA a.s.

Na telefonu jsme k dispozici -
Út - Pá 9:00 - 15:00.

Anketa

Zaujal Vás tento web?

ANO (1 435)
90%

NE (161)
10%

Celkový počet hlasů: 1596

Kontaktujte nás

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Rady, články a nápady

18.04.2017 16:44

Návod k ošetřování nábytku

 Návod k ošetřování povrchu lakovaného nábytku Nábytek je nalakován akrylátovými laky. Vnitřní plochy mohou být opatřeny lakovanou folií. To zaručuje odolnost proti působení vody po potřísnění, pokud je bezprostředně plocha nábytku osušena. K odstranění prachu a lehkého znečistění nábytku...
13.10.2015 16:22

Jak nakupovat v našem e-shopu muj levny nabytek - informace o dopravě, platbě a montáži

Doprava a montáž JITONA – můj levný nábytek – možnosti dopravy a platby Jste z Brna, Prahy, Ostravy, nebo z jiného kouta České repuliky? Nevadí, náš e-shop s levným nábytkem pro Vás zajistí dopravu kamkoliv.   Odběr a doprava objednaného zboží: Osobní odběr Vyzvednutí zboží v našich...
13.10.2015 11:27

Jak správně pečovat o Váš nábytek

Zakoupili jste si masivní dřevěný nábytek, nebo o jeho koupi uvažujete právě nyní na našem online outlet e-shopu Jitona se širokou nabídkou levného nábytku a nevíte, jak správně o něj pečovat? Rádi Vám poradíme.   Návod k ošetřování povrchu lakovaného n ábytku Nábytek je nalakován...
13.10.2015 11:04

Vliv okolních faktorů na nábytek z masivu

Protože dřevo zůstává stále živým materiálem, je třeba v topné sezóně dávat pozor na dostatečnou vzdušnou vlhkost v obytném prostoru (doporučené klima v místnosti: 18–21° C teplota vzduchu při 40–60% rel. vlhkosti; v centrálně vytápěných místnostech jsou doporučovány zvlhčovače vzduchu). V důsledku...